.

กองทุน กยศ Archive

[ลด3%]ธ.กรุงไทย ร่วมกับ กยศ. ลดหนี้ให้ 3% ของเงินต้นที่เหลือ เมื่อชำระนี้ตรงกำหนด หรือปิดหนี้ทั้งหมด

ธนาคารกรุงไทยร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลดหนี้ลง 3% ของเงินต้นที่เหลือ ให้กับผู้กู้ยืมที่ชำระหนี้ตรงตามเวลา และต้องการชำระหนี้ทั้งหมดในคราวเดียว รวมถึงยกเว้นเบี้ยปรับและค่าธรรมเนียมสำหรับผู้กู้ที่เคยค้างชำระหนี้และต้องการ ชำระหนี้ทั้งหมด รวมทั้งลดเบี้ยปรับและค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ลง 50% กรณีชำระหนี้ที่ค้างในแต่ละงวด ภายใน 30 เมษายน 2558 นางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดโครงการรณรงค์การชำระหนี้ กองทุน กยศ. มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้กู้ สำหรับในปีงบประมาณ 2558 ธนาคารและ กยศ. ได้ร่วมกันเติมความสุขให้ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. มอบสิทธิพิเศษให้ผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้และไม่เคยทำสัญญาประนีประนอมยอมความในโครงการไกล่เกลี่ย หรือถูกดำเนินคดี โดยผู้กู้ที่มีประวัติการชำระหนี้ตรงตามกำหนดทุกงวดจะได้รับการลดหย่อนหนี้ลง 3% ของเงินต้นที่เหลือ เมื่อชำระหนี้ทั้งหมดแบบปิดบัญชี ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอรับเงินคืนการลดหย่อนหนี้ ได้ทาง www.studentloan.or.th ส่วนผู้กู้ที่เคยค้างชำระหนี้ หากต้องการชำระหนี้ทั้งหมดแบบปิดบัญชี จะได้รับการยกเว้นค่าเบี้ยปรับและค่าธรรมเนียม และหากเลือกแบบชำระเฉพาะหนี้คงค้างในแต่ละงวด จะได้ลดเบี้ยปรับและค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ 50% ในวันที่ชำระเงิน ผู้กู้สามารถตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ และประวัติการชำระหนี้ได้ทาง www.studentloan.or.th / www.studentloan.ktb.co.th

[อย่าเบี้ยว!]กู้ยืมเงิน กยศ. เรียน ชำระหนี้ กยศ ด้วยนะ@ ธ.กรุงไทย ได้ลุ้น Mac Book Pro, iPhone 5, Galaxy Note II…

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ กยศ “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” จัดโครงการ “พี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” ให้ลูกหนี้เงินกู้ยืมเรียน ชำระหนี้ กยศ. ตรงเวลาตามกำหนด แล้วลุ้นรับโชคจาก KTB รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท รายการ : ชำระหนี้ กยศ. ลุ้นรับโชคจาก KTB ระยะเวลา : 20 พ.ค. -25 มิ.ย. 2556 และ 5 ก.ค 2556 สำหรับ : ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา “กยศ” ที่ครบกำหนดระยะเวลาที่ต้องเริ่มชำระนี้ กยศ. ช่องทางการชำระเงิน : ธนาคารกรุงไทย โดยสามารถชำระหนี้ กยศ ได้หลากหลายช่องทางดังนี้ 1.ชำระหนี้คืน กยศ ด้วยเงินสดที่หน้าเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 2.ชำระหนี้คืน กยศ ที่เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) 3.ชำระหนี้คืน กยศ