มาแล้วจ๊ะ ธกส. จัดให้แล้ว สลากออมทรัพย์ ทวีสิน ชุด ข้าวทิพย์ ปี 2556 หน่วยละ 500 บาท รับดอกเบี้ยคุ้มทุน ได้ลุ้นโชคใหญ่ 68 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาฝาก 36 เดือน โปรโมชั่น : สลากออมทรัพย์ ทวีสิน ชุด ข้าวทิพย์ ลุ้นรับโชคใหญ่รวม 68 ลบ. (36 งวด) ราคาฉลากออมทรัพย์ : ซื้อเป็นหน่วย ๆ ละ 500 บาท สำหรับ : บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ระยะเวลาเปิดรับฝาก/จำหน่าย : ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.56 *โปรดนำสำเนาบัตรประชาชนไปด้วย ระยะเวลา : ตลอดโครงการรวม 36 เดือน สาขาที่จำหน่าย : ธนาคาร