ปัญหาราคาน้ำมันแพงวันนี้ และก็จะยังแพงต่อไป..เรื่อยๆ แล […]