.

เงินกู้ กยศ Archive

กยศ. เพิ่มช่องทางรับชำระหนี้ผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส รับชำระหนี้ ตั้งแต่วันนี้ – 5 ก.ค.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด จัดพิธีร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทน เพื่อรับชำระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้กู้ยืมเงิน ที่ครบกำหนดชำระเงินคืน และ ช่วยสนับสนุนการส่งต่อโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้กู้ยืมรุ่นน้องก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม นี้ โดยมี ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนายวีรเดช อัครผลพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ร่วมลงนามสัญญาเมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการคลัง ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า “ขณะนี้ กองทุนฯ ได้ร่วมกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในการเพิ่มช่องทางให้บริการรับชำระหนี้ผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระเงินคืน เนื่องจากเห็นว่าบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด มีสาขาที่เปิดให้บริการตามห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อต่างๆ ที่ครอบคลุมเข้าถึงผู้กู้ยืมทั่วประเทศ โดยผู้กู้ยืมสามารถนำใบแจ้งหนี้ที่มีบาร์โค้ดในการยื่นชำระหนี้ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมยังคงสามารถจ่ายชำระหนี้ผ่านช่องทางที่มีอยู่เดิม อันได้แก่

[ลด3%]ธ.กรุงไทย ร่วมกับ กยศ. ลดหนี้ให้ 3% ของเงินต้นที่เหลือ เมื่อชำระนี้ตรงกำหนด หรือปิดหนี้ทั้งหมด

ธนาคารกรุงไทยร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลดหนี้ลง 3% ของเงินต้นที่เหลือ ให้กับผู้กู้ยืมที่ชำระหนี้ตรงตามเวลา และต้องการชำระหนี้ทั้งหมดในคราวเดียว รวมถึงยกเว้นเบี้ยปรับและค่าธรรมเนียมสำหรับผู้กู้ที่เคยค้างชำระหนี้และต้องการ ชำระหนี้ทั้งหมด รวมทั้งลดเบี้ยปรับและค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ลง 50% กรณีชำระหนี้ที่ค้างในแต่ละงวด ภายใน 30 เมษายน 2558 นางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดโครงการรณรงค์การชำระหนี้ กองทุน กยศ. มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้กู้ สำหรับในปีงบประมาณ 2558 ธนาคารและ กยศ. ได้ร่วมกันเติมความสุขให้ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. มอบสิทธิพิเศษให้ผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้และไม่เคยทำสัญญาประนีประนอมยอมความในโครงการไกล่เกลี่ย หรือถูกดำเนินคดี โดยผู้กู้ที่มีประวัติการชำระหนี้ตรงตามกำหนดทุกงวดจะได้รับการลดหย่อนหนี้ลง 3% ของเงินต้นที่เหลือ เมื่อชำระหนี้ทั้งหมดแบบปิดบัญชี ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอรับเงินคืนการลดหย่อนหนี้ ได้ทาง www.studentloan.or.th ส่วนผู้กู้ที่เคยค้างชำระหนี้ หากต้องการชำระหนี้ทั้งหมดแบบปิดบัญชี จะได้รับการยกเว้นค่าเบี้ยปรับและค่าธรรมเนียม และหากเลือกแบบชำระเฉพาะหนี้คงค้างในแต่ละงวด จะได้ลดเบี้ยปรับและค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ 50% ในวันที่ชำระเงิน ผู้กู้สามารถตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ และประวัติการชำระหนี้ได้ทาง www.studentloan.or.th / www.studentloan.ktb.co.th

[อย่าเบี้ยว!]กู้ยืมเงิน กยศ. เรียน ชำระหนี้ กยศ ด้วยนะ@ ธ.กรุงไทย ได้ลุ้น Mac Book Pro, iPhone 5, Galaxy Note II…

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ กยศ “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” จัดโครงการ “พี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” ให้ลูกหนี้เงินกู้ยืมเรียน ชำระหนี้ กยศ. ตรงเวลาตามกำหนด แล้วลุ้นรับโชคจาก KTB รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท รายการ : ชำระหนี้ กยศ. ลุ้นรับโชคจาก KTB ระยะเวลา : 20 พ.ค. -25 มิ.ย. 2556 และ 5 ก.ค 2556 สำหรับ : ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา “กยศ” ที่ครบกำหนดระยะเวลาที่ต้องเริ่มชำระนี้ กยศ. ช่องทางการชำระเงิน : ธนาคารกรุงไทย โดยสามารถชำระหนี้ กยศ ได้หลากหลายช่องทางดังนี้ 1.ชำระหนี้คืน กยศ ด้วยเงินสดที่หน้าเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 2.ชำระหนี้คืน กยศ ที่เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) 3.ชำระหนี้คืน กยศ