.

เงินออมคู่ขวัญ Archive

4 เมนู เงินฝากดอกเบี้ยสูง เม.ย. 2556 ดอกเบี้ย ดี๊ ดี 2.8 – 10% @ ซีไอเอ็มบี ไทย ประจำก็ได้ ออมทรัพย์ก็ดี

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดให้ต่อเนื่อง เมนูเงินฝากประจำ และฝากออมทรัพย์ รอบเดือนเมษายน ปี 2556 ดอกเบี้ยสูงสุด 10% กับโปรโมชั่นเงินฝาก “สงกรานต์นี้ ดอกเบี้ยบานฉ่ำ” กับ 4 เมนูเงินฝากประจำ และฝากออมทรัพย์ ให้ดอกเบี้ยสูง 2.8% – 10% ต่อปี แฟนๆเลือกฝากได้จ๊า ระยะเวลา : วันนี้ – 30 เมษายน 2556 สาขาที่รับฝาก : ธนาคาร CIMB Thai ทุกสาขาทั่วประเทศ โปรโมชั่น : เมนูเงินฝากประจำ “สงกรานต์นี้ ดอกเบี้ยบานฉ่ำ” 1.)บัญชีเงินฝากประจำ ดอกเบี้ย ดี๊ ดี +ระยะเวลาฝาก 5 เดือน +ดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี +เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก +รับฝากเงินตั้งแต่

“ดอกเบี้ยสูงสุด 8%” เมนู เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2556 “ตรุษจีน อินเลิฟ” คุณเลือกได้ @ ซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดให้เมนูเงินฝากประจำ ปี 2556 ดอกเบี้ยสูงสุด 8% กับโปรโมชั่นเงินฝาก ตรุษจีนอินเลิฟ ฝากประจำพร้อมดอกเบี้ยสูง ด้วยหลากหลายเมนูเงินฝากประจำ หลายช่วงเวลา ให้คุณเลือกได้เองตามใจ ระยะเวลา : วันนี้ – 31 มี.ค. 2556 สาขาที่รับฝาก : ธนาคาร CIMB Thai ทุกสาขาทั่วประเทศ โปรโมชั่น : เมนูเงินฝากประจำ ตรุษจีนอินเลิฟ ดอกเบี้ยสูง! 1.)บัญชีเงินฝากประจำขั้นบันได รับทรัพย์ -ระยะเวลาฝาก 15 เดือน ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาฝาก -ดอกเบี้ย : ดอกเบี้ย 2.5% เพิ่มขึ้นสูงสุด 8.00% ต่อปี หรือเฉลี่ย 3.30% ต่อปี -เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก -รับฝากเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ต่อรายการฝาก 2.)บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ