เคยมั้ยจ๊ะ จู่ๆธนาคารก็หักเงินในบัญชีธนาคาร โดยที่เราเองก็ไม่รู้ว่าถูกหักจากค่าอะไร บางคนก็ถุกหักเงินจนหมดบัญชี โดยที่เราเองก็แทบจะไม่รู้ตัว เพราะนานๆที จะหยิบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารขึ้นมาดู สาเหตุ การถูกหักเงินในบัญชี : 1.บัญชีขาดการติดต่อ ขาดการเคลื่อนไหว นานเกิน 1 ปี +ธนาคารก็จะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี โดยหักเงินเราไปเรื่อยๆ จนหมด และปิดบัญชีไปโดยอัตโนมัติ 2.หักบัญชีค่าธรรมเนียม บัตร ATM +ปัจจุบันนี้ ธนาคารมีการออกบัตรเดบิต (แบบปกติ) ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมรายปี 200 – 300 บาท/ปี +นอกจากนี้ก็จะมีบัตรเดบิต + ประกันอุบัติเหตุ ซึ่งจะมีค่าเบี้ยรายปี ตั้งแต่ 500 – 1,500 บาท/ปี โดยเมื่อครบปี ธนาคารก็ตัดเงินจากบัญชีของเราทันที 3.การสมัครบริการหักบัญชีชำระค่าบริการต่างๆ +บางทีเราอาจจะเคยสมัคร ใช้บิรการหักเงินในบัญชีแบบอัตโนมัติ เพื่อชำระค่าบริการต่างๆ อาทิ หักบัญชีชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ชำระบัตรเครดิต ชำระค่าเบี้ยประกันภัย หรือชำระค่าซื้อหุ้น หรือซื้อหน่วยลงทุน 4.ถูกหักเงินจากการถูกขโมยบัตร ATM ไปใช้งาน