ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดให้สมาชิก กบข. แล้วกับสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง 110% ผ่อนได้นาน 30 ปี สินเชื่อบ้าน : โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 9 สถาบันการเงิน : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ ระยะเวลา : ยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556 *ทำนิติกรรมกับธนาคารให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557* โปรโมชั่น : สินเชื่อบ้าน ธอส. – กบข. ครั้งที่ 9 ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 110%* ดอกเบี้ย 0% 7 เดือนแรก สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 30