.

โปรแกรมคำนวณภาษี excel Archive

กรมสรรพากร แจ้งใกล้สิ้นสุดเวลา การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2558 แล้ว

กรมสรรพากร แจ้งผู้มีเงินได้รีบยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ส่วนผู้ที่ยื่นทางอินเทอร์เน็ตได้สิทธิขยายเวลาถึงวันที่ 8 เมษายน 2559 พร้อมยกระดับความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลภาษีทางอินเทอร์เน็ตใช้ Laser ID เลขควบคุมหล […]

[ฟรีจ๊า]โปรแกรมคำนวณภาษี 2558 -2559 สำหรับเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 58 ยื่นแบบฯปี 59

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ผู้มีเงินได้ ที่ต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2558 ในปี 2559 ทั้งแบบ ภงด 90, ภงด 91 วันนี้อนันต์มันนี่ มีโปรแกรม ฟรี ดีๆ มาฝากจ๊า โปรแกรมที่ว่านี้คือ โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2558 – 2559 รวมถึงไฟล์ […]